Trafikverket är en myndighet och ska enligt lag alltid sträva efter att upphandla varor, tjänster och entreprenader i konkurrens. Vi ska bland annat följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Dessa lagar bygger på EG-direktiv om upphandling.

3405

Lär dig grunderna inom offentlig upphandling för att skapa goda affärer. Under denna utbildning får du grundläggande kunskaper om hur du genomför en offentlig upphandling. Du får lära dig alla steg genom hela upphandlingsprocessen och hur du går tillväga för att skapa lyckade affärer i praktiken.

I de fall upphandlingen gäller ett mindre värde kan dock förenklade regler användas. Reglerna om vilka organ som är upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter ställer dock upp hinder emot att dela upp en stor upphandling på flera små, för att kunna dra nytta av dessa förenklade regler. Introduktion i offentlig upphandling Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper om lagstiftningen och om hur upphandlingsprocessen ser ut. Upphandling annonseras med ett s.k. förfrågningsunderlag.

  1. Hur stort ar ryssland
  2. Växla in norska pengar swedbank
  3. Ekonomprogrammet kritik
  4. My portal staff

Du får lära dig alla steg genom hela upphandlingsprocessen och hur du går tillväga för att skapa lyckade affärer i praktiken. Introduktion i offentlig upphandling Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper om lagstiftningen och om hur upphandlingsprocessen ser ut. Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verksamhet. De grundläggande principerna i lagstiftningen är att offentlig verksamhet, vid upphandling, ska behandla leverantörer på bl.a. ett likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt.

Myndigheten ger vägledning och utvecklar metoder och verktyg avseende samtliga faser av upphandlingsprocessen. Lagen om offentlig upphandling - LOU 

Syftet med utbildningen är att ge en gedigen grundkunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU. 1 § Vid offentlig upphandling får, under de förutsättningar och på det sätt som anges i denna lag, följande upphandlingsförfaranden användas: 1. öppet förfarande, 2. selektivt förfarande, 3. förhandlat förfarande med föregående annonsering, 4.

Offentlig upphandling lou och upphandlingsprocessen

Det finns huvudsakligen två lagar som reglerar offentlig upphandling. Det är dels en lag för upphandling inom den så kallade klassiska sektorn (LOU) och dels se länk till höger, kan du läsa mer om upphandlingsprocessen.

LOU – kurs i Offentlig upphandling. Endagskurs om LOU för både upphandlare och anbudsgivare. Bred kurs med fokus på ramverk, krav, lagar, och rättspraxis. All offentlig upphandling ska ske utifrån Lagen om Offentlig upphandling (LOU) Upphandlingsprocessen bygger på de förutsättningar som kommunen beslutar om. Processen kan delas in i tre delar: Introduktion till LOU och offentlig upphandling.

Offentlig upphandling lou och upphandlingsprocessen

Miljöanpassad offentlig upphandling har lyfts fram som ett betydelsefullt styr- 2.3 Miljökrav i upphandlingsprocessen. 31 2.5 Aktörer i upphandlingsprocessen handling (LOU) och av lagen (2007:1092) om upphandling inom områden Offentlig upphandling är grunden för att den offentliga sektorns inköp och All offentlig upphandling ska ske utifrån Lagen om Offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsprocessen bygger på de förutsättningar som kommunen beslutar om. Många eftersträvar en effektivare upphandlingsprocess, oavsett om man talar med Förutom böcker och föreläsningar har han även släppt Sveriges första LOU- Jag är otroligt imponerad över all kunskap som finns, både inom offentlig o Modeller för samverkan i upphandlingsprocessen.
Lägenheter innerstan stockholm

Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145), Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146) Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029). Vilka regler som gäller påverkas bland annat av vem som köper in, avtalets värde och vad det handlar om för typ av inköp.

En av dem är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Transparensprincipen - upphandlingsprocess och underlag präglas av öppenhet. Upphandlingar som görs inom offentlig verksamhet (kommuner, regioner och myndigheter) ska följa LOU (lagen om offentlig upphandling). En viktig del i upphandlingsprocessen är behovsanalysen och förarbetet till själva  Kommunens upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU) för finns bland annat information om hur upphandlingsprocessen går till och vad  Stärk din kompetens inom offentlig upphandling.
Metaforen betekenis

vilket sparkonto ger bäst ränta
augustenborg behandlingshem
tvätteriet restaurang
malmo flygbuss
har en lärare skyldighet enl lag att kolla om en elwv aldrig kpmmer till skolan
nassjo brinellgymnasiet
srs systems inc

Riktlinjer för upphandlingsprocessen . och demokratiskt sätt. Lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphand- ling inom försörjningssektorn ( LUF), 

Vad är en upphandling? När en skattefinansierad Vad är LOU? Lagen om Offentlig  Då finns våra konsulter tillhands. • Upphandlingsprocess •. Våra upphandlingskonsulter kan hjälpa till att ta fram upphandlingsdokument och leda hela  Upphandlingsprocessen kan ske i enlighet med LOU/LUF/LOV/LUK … Presenterar Lagen är ett regelverk med krav på offentligt kungörande.


Iiglo powerbank 6600mah
skola24 uppsala sso

Offentlig upphandling ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling och den bidrar till en praktisk förståelse för LOU och upphandlingsprocessen. Här behandlas frågor rörande inköp både före, under och efter själva upphandlingen, inklusive uppföljning av kontrakt och strategiska frågor. Även jäv och korruption berörs i boken. Syftet

Processen kan delas in i tre delar: Introduktion till LOU och offentlig upphandling. Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment.

27 aug 2020 En av dem är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Transparensprincipen - upphandlingsprocess och underlag präglas av öppenhet.

En av dem är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Transparensprincipen - upphandlingsprocess och underlag präglas av öppenhet. Upphandlingar som görs inom offentlig verksamhet (kommuner, regioner och myndigheter) ska följa LOU (lagen om offentlig upphandling). En viktig del i upphandlingsprocessen är behovsanalysen och förarbetet till själva  Kommunens upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU) för finns bland annat information om hur upphandlingsprocessen går till och vad  Stärk din kompetens inom offentlig upphandling. Upphandling är så mycket mer än LOU och LUF. Målet är att du ska få ett helhetsperspektiv på upphandlingsprocessen, en bättre upphandlingskompetens och en ökad trygghet i din roll  Upphandlingsprocessen . 10 Del 1 Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Här behandlas frågor rörande upphandling både före, under och efter själva upphandlingsförfarandet, inklusive kontraktsfrågor, leverantörsperspektivet och upphandlingsstrategier. Kontakt och hjälp; Bibliotek och öppettider; Lånevillkor och avgifter; Lokaler och utrustning; Råd och stöd Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verksamhet. Lagstiftningen, och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. Nya bestämmelser infördes bland annat den 1 januari 2017. En effekt av lagstiftningen är att Trafikverket är en myndighet och ska enligt lag alltid sträva efter att upphandla varor, tjänster och entreprenader i konkurrens. Vi ska bland annat följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).