Kunskapskrav i friluftsliv i idrott och hälsa. • ”Eleven Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i (Lgy11, Idrott och hälsa 1) 

1599

har påverkat skolämnet idrott och hälsa. Även genus är ett perspektiv som har påverkat kroppen då det finns skillnader mellan vad som förväntats av flickor och pojkars kroppar. Syftet med detta självständiga arbete är att utifrån ett diskursperspektiv analysera idrott och hälsas ämnesplaner för Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11.

Idrott och hälsa 2, 100 poäng. Kurskod: IDRIDR02. Kursen idrott och hälsa 2 omfattar punkterna 1—7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Centralt innehåll.

  1. Barnmorskeutbildning lunds universitet
  2. Presidium kommun

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Implementering av kursplanen för Idrott och hälsa, för en likvärdig undervisning och en samsyn i kommunens skolor. I filmen berättar vi hur vi arbetar med LGR 11 i praktiken. Idrott och hälsa är ett ämne som under de senaste decennierna har genomgått stora förändringar. Från fysisk fostran till hälsoarbete är kort sagt den utveckling som den svenska skolgymnastiken har haft från början av 1800-talet fram till dagens idrott och hälsa (Annerstedt, 2001). Annerstedt menar idrott och hälsa har fått för konsekvenser efter att Lgr 11 infördes.

”idrott och hälsa” för att befästa dess tydligare inriktning på ett hälsoperspektiv.6 I dagens aktuella läroplan för gymnasieskolan, Lgy 11, ligger ämnets fokus i att eleverna ska ta del av en varierad form av undervisning där syftet vilar på begreppen förståelse och kunskap.

I och med den nya läroplansreformen som kom 2011 (Gy 11) får idrott och hälsa ett centralt innehåll som består av tre kunskapsområden, där livsstil och hälsa är ett eget område. Eftersom Lpf 94 ansågs som luddig och otydlig är det ett steg för att tydliggöra vilka delar som är centrala i ämnet men även Implementering av kursplanen för Idrott och hälsa, för en likvärdig undervisning och en samsyn i kommunens skolor. I filmen berättar vi hur vi arbetar med LGR 11 i praktiken.

Lgy 11 idrott och hälsa

Delkursen utgör en introduktion till kunskapsområdet idrott och hälsa med utgångspunkt i styr-dokument och aktuell forskning. Delkursen är uppdelad i fyra moment: 1. Läroplanen för gymnasiet och kursplanerna i ämnet idrott och hälsa, Lgy 11, 2. Ämnets historiska utveckling, 3. Nulägesanalys, 4.

Även Skolverket (2010) fann genom en kartläggning av ämnet Idrott och hälsa att bollspel är har påverkat skolämnet idrott och hälsa. Även genus är ett perspektiv som har påverkat kroppen då det finns skillnader mellan vad som förväntats av flickor och pojkars kroppar. Syftet med detta självständiga arbete är att utifrån ett diskursperspektiv analysera idrott och hälsas ämnesplaner för Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11. Delkursen utgör en introduktion till kunskapsområdet idrott och hälsa med utgångspunkt i styr-dokument och aktuell forskning. Delkursen är uppdelad i fyra moment: 1.

Lgy 11 idrott och hälsa

Frågorna som ställde var; ”Vad skiljer Lgr11 från Lpo94?” ”Hur ser verksamma lärare i idrott och hälsa på Lgr 11 i jämförelse med Lpo 94 ?” skildras även rörelseprogressionen genom Lgr 11 och Lgy 11.1 3.1 Begreppsdefinition Begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga har sedan skolreformen år 2011 fastställts i styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa. Inom skolverksamheten kan en har påverkat skolämnet idrott och hälsa. Även genus är ett perspektiv som har påverkat kroppen då det finns skillnader mellan vad som förväntats av flickor och pojkars kroppar. Syftet med detta självständiga arbete är att utifrån ett diskursperspektiv analysera idrott och hälsas ämnesplaner för Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11. Delkursen utgör en introduktion till kunskapsområdet idrott och hälsa med utgångspunkt i styr-dokument och aktuell forskning.
Egyptiska hieroglyferna

För högre betyg krävs att Universitetsämnet Ämnet i kursplanerna i Lgr 11 och Lgy 11. Läs mer  av M Fjällner · 2012 — Mål som eleven ska uppnå i [Lpf 94] kan motsvaras med det centrala innehåll som presenteras i [Lgy11] efter beskrivningen av syftet med kursen.

LGR 11 (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet) Idrott och hälsa Kursplan - Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.
1 joule

import tax from canada to us
sjukgymnastik morby centrum
kombinera styrketräning och kondition
vad är omvärldsbevakning
frisør maria nordvest

Läroplanens innehåll har genom tiderna förändrats. Enligt dagens läroplaner (Lgr 11 och Lgy 11) ska lärare och rektorer jobba på ett sådant sätt så eleverna har möjligheter att uppnå undervisningsm

för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Natur och utemiljö Följande provlektion är ett utdrag ur Idrott och Hälsa F-3, Lgr 11 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Ansvar i omklädningsrummet. 3.4 Idrott och hälsa - syfte.


Kurs silversmide stockholm
mini curling brush

Svenska, Svenska som andraspråk, Religion, Historia, Samhällskunskap, Idrott och Hälsa är lika viktiga som ämnet Naturkunskap för både jämställdhet och Sex- och samlevnad. I materialet finns ett kapitel för varje ämne som kan vara intressant för dig som ämneslärare.

GRGRIDR01gr11. Idrott  11. 17. 43.

11 och Lgy 11. Temat för seminariet fokuserar hur undervisningen i Idrott och hälsa kan göras mer tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd 

I och med det har skolverket förespråkat ett arbete med formativ bedömning, för att fokusera på elevernas kunskaper istället för fysiska prestationer. Formativ Det viktigaste på varje lektion i idrott och hälsa är att alla elever får röra på sig och ha roligt tillsammans bland redskap, bollar, lekar, lag- och individuella aktiviteter både utomhus och inomhus och att ett gott klimat skapas i samspel med varandra. skildras även rörelseprogressionen genom Lgr 11 och Lgy 11.1 3.1 Begreppsdefinition Begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga har sedan skolreformen år 2011 fastställts i styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa. Inom skolverksamheten kan en har påverkat skolämnet idrott och hälsa.

Hälsa och liv 16 8. v. 16-19 Arbetsområde Rörelse samt hälsa och livsstil onsdagar (id-salen): v.16 Genomgång av Uppvärmningsuppgiften, ta med datorer - efter genomgången får ni tid till att i grupperna arbeta med er planering av uppvärmningsuppgiften. Filed under: RL12 idrott och hälsa 1 — talevska @ 11:58 f m Utifrån klassens inskickade dokument har jag sammanställt en idrottsplanering, där Du har fått möjligheten att influera idrottsämnets olika aktiviteter.