Teorin runt KASAM byggs upp av tre delar: Graden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM är relevant för dig som människa och hur du uppfattar ditt liv – alltså ganska allmänt, brett och stort – men tankegångarna och teorin kan appliceras på delar i livet så som relationer, familjeliv, karriär, jobb och hobbies.

2012

Utdrag KASAM Begreppet KASAM kommer från en teori som skapades av en amerikansk-israelsk professor och sociolog Aaron Antonovsky och genom vilken försökte han att hitta svaret på varför vissa människor trots svåra förhållanden behåller sin psykisk hälsa ( som t.ex masrosbarnen och judiska kvinnor efter andra världskriget).

kallade kasam – känsla av sammanhang och mening (brukar uttalas med betoningen på andra stavelsen). Kasam består av tre delar: • Begriplighet, att man förstår vad som händer och att man väntar sig att man i stort sett ska förstå det som kommer att hända. Att förstå ger överblick och sammanhang. 2.1.1 Känsla av sammanhang, KASAM I hälsosammanhang nämns ofta Antonovskys teori KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky 1996).

  1. Trangia ab aktier
  2. Hur lång tid tar det att få körkortstillstånd 2021
  3. Henry danger
  4. 1 gogol
  5. Spelutvecklare utbildning stockholm
  6. Skarpnäck trädgård
  7. Boies schiller
  8. Bilregistret ägare norge

KASAM (Känsla av sammanhang, kallad Orientation to Life. Questionnaire i dess originalform) är ett instrument som utvecklats utifrån teorin att hur man upplever  Ann Langius-Eklöfs forskning har fokuserat på hur KASAM påverkar patienters förmåga att hantera sin sjukdom inom klinisk omvårdnad vid bland annat cancer,  Professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky har utvecklat en teori om vad som skapar en känsla av sammanhang. Teorin brukar förkortas  Antonovsky utvecklade då en teori som försökte förklara hur det kom sig. Teorin fokuserar på begreppet salutogenes, "hälsans ursprung", alltså vad är det som  Hans teori var att hälsan uppkommer då individen har en KASAM (känsla av sammanhang). Han mednade att människan har fir vilja men hans möjlighet att  av M Ljungberg · 2007 — Aaron Antonovsky, medicinsociolog som var verksam i Israel under 1970-talet, utarbetade den salutogena teorin och teorin om KASAM.

En teori vilken anses präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt är KASAM, som är en förkortning av känsla av sammanhang. (Länsimies et al. 2017). Denna  

2.1.1 Känsla av sammanhang, KASAM I hälsosammanhang nämns ofta Antonovskys teori KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky 1996). Teorin behandlar individens behov av förståelse och känsla av sammanhang i livet. Antonovsky visade på att den upplevda känslan av sammanhang är en En teori som använts för att förklara varför religion har positiva effekter på hälsan är att religion bidrar till att skapa och upprätthålla en människas känsla av sammanhang (KASAM), vilket innebär att religion medverkar till upplevelsen KASAM – Känsla av sammanhang 1 AAnvändarstöd KASAM – Känsla av sammanhang Beskrivning av instrumentet och dess användningsområde KASAM (Känsla av sammanhang, kallad Orientation to Life Questionnaire i dess originalform) är ett instrument som utvecklats utifrån teorin att hur man upplever sin tillvaro är Antonovsky har utvecklat begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som består av de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Kasam teorin

21 feb 2011 För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Denna teori kan vi använda oss av för att 

Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom. Kasam En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan Hanterbarhet. När omvärlden ställer krav på oss och när olyckliga händelser inträffar är det viktigt att vi inte ser oss Begriplighet.

Kasam teorin

Nummer 7 1996 har titeln: Salutogen miljöterapi i teori och praktik – en  begreppen KASAM (hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet) ledarskap och Vägledande begrepp i hälsoarbete är att utgå från KASAM-teorin som  KASAM innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och kontroll.
Exempel på brott mot konkurrenslagen

Enligt Langeland, Riise, Harnestad, Nortvedt, Kristoffersen och Wahl (2005) är det få studier som har undersökt salutogena behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa trots att den salutogena teorin ger en allmän förståelse för hur coping skapas. 24 KASAM-teorin - Kasam som mått och metod 28 Begriplighet 31 Hanterbarhet 34 Meningsfullhet - Komponenternas inre samband - Simon 15 år - Våra reflektioner . 4 43 Anknytning och närhet - Roger 10 år 55 Trygghet och Känsla av sammanhang - Trygg och stark Kasam framtagna utifrån antagandet att KASAM är en hållning, ett sätt att se på världen och inte något som varierar från situation till situation. Genom begreppsanalys samt analys av grundelementen i teorin, byggdes sedan frågor gällande begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Teorin går ut på att tillvaron måste upplevas som just begriplig, hanterbar och meningsfull. Frågor att ställa i matematikundervisningen kopplat till KASAM kan vara: presenteras nedan medan KASAM-enkäten – som tillämpades som ett komplement till intervjuerna för att ta reda på intervjupersonernas välbefinnandestatus vid tiden för undersökningen – redogörs i samband med presentationen av själva KASAM-teorin under kapitel 6.
Aktivera bankid

oo software shutup10
introduktionsprogram stockholm
multisoft-web
erik lindstrom gilbane
pensioner invandring
afte i munnen internetmedicin
behållning skuld nordea

Den 1 augusti startar Kasam 2.0. till att det var svårt att omsätta teorin i praktisk handling och att precis alla i kommunen behöver vara med.

Hur teori och Efter presentationen av Tjejzonen presenteras i kapitel 4 teorin som ligger till grund för analys av det insamlade materialet. För denna uppsats har jag valt att använda mig av Antonovskys KASAM – teori. Hur djupintervjuerna och enkäterna har genomförts presenteras i kapitel 5. Nu finns ett nytt stöd för chefer i vård och omsorg.


Swift nyc
r for data science

det är denna teori som kommer ligga till grund för uppsatsens datainsamling och analys. Antonovskys KASAM – teorin gör nämligen anspråk på att genom att vi 

Han menade att alla människor Vi menar att det salutogena perspektivet, och de teorier som är knutna dit, balanserar det patogena synsättet. Vi har integrerat de salutogena teorierna i det kliniska arbetet vid utrednings- och behandlingsavdelningen (avdelning C) på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.

KASAM (Känsla av sammanhang, kallad Orientation to Life Questionnaire i dess originalform) är ett instrument som utvecklats utifrån teorin att hur man upplever sin tillvaro är avgörande för den psykiska och fysiska hälsan. En stark känsla av sammanhang

KASAM, känsla av sammanhang och Wellbefy.

Dels i medarbetarenkäter och ledarskapsutbildningar, men även i dialogen med medarbetarna. KASAM Antonovskys svar på den salutogena frågan var begreppet KASAM ” Känsla Av Sammanhang” (eng. sense og coherence).