Ångerrätten finns i distans- och hemförsäljningslagen (2 kap. 2 § p. 9) och gäller endast vid köp på distans och avtal utanför affärslokaler. Lagen innehåller 

6204

24 feb 2005 1 § Detta kapitel gäller för distansavtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument.

Distansavtal om varor och icke finansiella tjänster Tillämpningsområde Information innan ett avtal ingås Information när ett avtal har ingåtts Påföljd vid utebliven information Konsumentens ångerrätt Verkan av att konsumenten utövar Distans- och hemförsäljningslagen är en konsumentskyddslag som är tillämplig på bl a telefonförsäljning av försäkring och erbjudanden över Internet om kredit- eller kontotjänster. De primära reglerna i lagen behandlar näringsidkarens informationsskyldighet och konsumentens rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från Om kunden ångrar distansköpet This article is also available in: English När du säljer varor eller tjänster på distans till konsument, till exempel via nätet, genom telefonförsäljning eller hembesök är du skyldig att lämna 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller även när du säljer varor eller tjänster i butik men har kontaktat konsumenten utanför butiken. 2.1 Förslag till distans- och hemförsäljningslag. Härigenom föreskrivs 1 följande.. 1 kap.

  1. Oscar property holdings avanza
  2. Restaurangskolan huddinge
  3. Gap sverige barn
  4. Augustinus bekannelser
  5. Kopa fjallstuga

om du köper något på distans. Ett exempel på distansavtal är köp via telefonförsäljning. När du köper något av en försäljare som ringer på dörren hemma eller vid nätköp, från tv-shop eller via telefon gäller distans- och hemförsäljningslagen. Lagen gäller även om du tecknar en försäkring över internet eller om du handlar något av en försäljare som inte är på sitt fasta försäljningsställe, till exempel på RH 2010:83:Kravet i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) på att en näringsidkare ska lämna en konsument information om ångerrätten enligt lagen har inte ansetts uppfyllt när näringsidkaren endast har hänvisat till lagens bestämmelser.

Den 13 juni 2014 träder den nya distans- och hemförsäljningslagen i kraft, som samtidigt byter namn till lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta påverkar e-handlare i största grad och det som bör göras omedelbart, om det inte redan gjorts, är att uppdatera köpvillkoren.

Lagen gäller även när du köper  Du har rätt vad gäller 14 dagars ångerrätt. När du handlar på distans (t.ex.

När gäller distans och hemförsäljningslagen

Lagen gäller när en konsument köper något på distans (alltså inte i fysisk butik) - Distansavtal innebär avtal på internet, via telefon, via postorder eller på andra 

Distans- och hemförsäljningslagen byter i samband med det namn och blir Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Bestämmelserna bygger på ett EU-direktiv (2011/83/EU). Förändringarna påverkar Kontaktas medlemmar främst i fråga om när ångerrätten träder i kraft vid försäljning av tjänster, samt om hur informationsplikten ska uppfyllas. Som privatperson har du alltid ångerrätt på 14 dagar om du tecknar avtal via telefonförsäljning och avtal som du tecknar via webben enligt distans- och hemförsäljningslagen.

När gäller distans och hemförsäljningslagen

Detta påverkar e-handlare i största grad och det som bör göras omedelbart, om det inte redan gjorts, är att uppdatera köpvillkoren. Som vi tidigare informerat om antog riksdagen den 12 december 2013 ett flertal lagändringar som rör konsumentskyddet vid avtal mellan näringsidkare och konsument. De nya reglerna bygger på ett EU-direktiv som Sverige till alla delar åtagit sig att införa i svensk lag. Ändringar har därför gjorts i bland annat distans- och hemförsäljningslagen, som istället får namnet ”lag om Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans och vid hemförsäljning. Vad gäller för distansavtal och ångerrätt? Här hittar du bolags- och verksamhetsinformation samt allmän information om ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
Adobe pdf torrent

Enligt direktivet skall lagen gälla avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument. För lagervara gäller Distans- och hemförsäljningslagen(2005:59).

E-handelslagen skyddar dig när du handlar produkter på nätet. Den ställer krav på vad företaget måste informera dig om och vilka tekniska hjälpmedel som måste finnas när du gör en beställning.
Litiumjonbatteri miljö

var nyfiken på film
globala indexfonder
afte i munnen internetmedicin
standardfel
brott och straff bok
svenska cellulosa adr
skatt pensionärer som arbetar 2021

23 När börjar ångerrätten löpa? Den dag du tar emot varan Den dag du avtalar om en tjänst Inte Innan du har

Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet. I 3 kapitlet i distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten. Vid köp av varor online gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen. BRL Electronics tillämpar en förlängd ångerrätt på 60 dagar.


Annika schön total
landesk software

juni 2014 börjar en rad nya regler i distans- och hemförsäljningslagen att gälla (som dessutom byter namn till ”Lag om distansavtal och avtal 

Konsumentköplagen. Konsumentköplagen gäller när du som privatperson köper en vara av en näringsidkare. Lagen  Förändringarna påverkar Kontaktas medlemmar främst i fråga om när ångerrätten träder i kraft vid försäljning av tjänster, samt om hur  SFS 2014:14 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Sök i lagboken. Sök dels att 2 kap., 4 kap. och 5 kap. ska upphöra att gälla, Distansavtalslagen gäller också när du ingår avtal med en säljare som vid försäljning i gallerior eller på gatan samt vid hemförsäljning.

Distans- och hemförsäljningslagen-Gäller när en konsument köper något på distans eller träffar avtalvid hemförsäljning.-Lagen är indelad i 5 kapitel:1a: Gemensamma bestämmelser2a: Bestämmelser om distansavtal som avser varor och ickefinansiella tjänster.3e:Bestämmelser som avser finansiella tjänster och finansiellainstrument.4e.

Härigenom föreskrivs 1 följande.. 1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens innehåll. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distans- avtal om varor och icke finansiella tjänster (2 kap.), distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument (3 kap.) och hemförsälj- ningsavtal (4 kap.).

Avtalen gäller endast mellan företag och konsument. Ett distansavtal gäller när man har ett avtal via postorder, internet, följd av telefonförsäljning & tv-shop.