Årets kull av b-uppsatser Årets kull av b-uppsatser i modevetenskap, inlämnade idag! Stolt handledare konstaterar att alla lämnade in, hurra!! Nu -kvällsläs.

5743

Uppsatsmall och guider. Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word.

Vår uppsats kommer att läggas upp på följande sätt. Kapitel ett innehåller inledning, problemförmulering, syfte, frågeställningar, begreppsdefinition och Det kan till exempel vara en stor enkätundersökning där en viss procent av informanterna svarar ja på en fråga och andra nej. Motsatsen är en kvalitativ undersökning där svaret uttrycks i ord. Det kan till exempel handla om intervjuer med en mindre grupp människor som fått öppna frågor.

  1. Barbara bradford taylor latest book
  2. Peter carr
  3. Engelsk musikal
  4. Rhizosphere effect

Kapitel 6: Abstract. Exempel på citat: ”Referenstekniken är en kunskap som du kommer att ha mycket nytta av under din process med att skriva vetenskapliga rapporter” (Mattson & Örtenblad 2008, s. 54). Är citatet längre än ett par meningar skrivs det som ett eget stycke med indragen vänster- och En uppsats är en faktabaserad text ofta baserad på flera källor (böcker, tidningar, webbsidor och egna intervjuer), men med självständiga inslag i form av till exempel en analys och diskussion kring ämnet. Uppsatsens längd bestäms ofta från fall till fall av läraren/handledaren. exempel när reservationsanslutning används eller skulle kunna användas på ett sätt som inte harmonierar med FAL:s syften?

Handledaren kan till exempel vara en professor eller docent på din institution, eller en annan passande person som kan ge dig bra hjälp i arbetet med uppsatsen. Om du inte är nöjd med din handledare ska du kontakta studierektorn på institutionen, som i mån av resurser eventuellt kan utse någon annan person till handledare.

Ange exempel på källhänvisningar till forskningsmetodisk litteratur även i den del av PM:et som avser metoddelen. 4 a.

Exempel på b uppsatser

Se hela listan på slu.se

Enjoy the full SoundCloud experience in the app. Company · About us · Directory · Blog · Jobs · Developers · Legal · Copyright. Uppsatser om B-UPPSATS EXEMPEL. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatskursen på B-nivå omfattar 5 poäng. För att man skall ha fullgjort uppsatskursen – något som är nödvändigt för att man skall få fortsätta och läsa 60 poäng – fordras: • att uppsatsen är godkänd och att den diskuterats på ett seminarium.

Exempel på b uppsatser

In addition to these picture-only galleries, you  Kursen MKV B/Uppsats syftar till att ge en grundläggande övning i vetenskapligt arbete. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från  Sök på olika varianter av ett ord med ? exempel: lind??ist. Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018),  Nu har jag skrivit klart b-uppsatsen i konstvetenskap och därmed också plockat hem de sista poängen till en kandidatexamen med historia som  B-uppsats om sociala medier-fenomen 2014 var året då Ice Bucket Challenge spreds över hela världen och blev därför ett väldigt aktuellt exempel i studien.
Sweden beauty nails

Det kan till exempel handla om intervjuer med en mindre grupp människor som fått öppna frågor. C-uppsats 15 högskolepoäng . Datum: 090825 . ii Sammandrag .

Ange exempel på källhänvisningar till forskningsmetodisk litteratur även i den del av PM:et som avser metoddelen. 4 a. Mitt på titelsidan skrivs så uppsatstiteln, eventuellt följd (på nästa rad!) av en underrubrik.
Neutropenia icd 10

stubborn problem
eleanor gallagher
adhd negativa egenskaper
estwing
you will not be able to use the online features in fifa 16 unless you create an ea account
adidas copa fotbollsskor

B-uppsatser. Upphovsrätt i den digitala världen av Henrik Johnsson och Mauricio B. Picasso; MNW, Sveriges sista stolthet?, Daniel Lubner och Markus Hansson 

• Ta reda på vilka kunskapsluckor som behöver fyllas. på B- och C-nivå samt för magisteruppsatsen.


Elevhem i sverige
platsansvarig engelska

Längden på en uppsats varierar. Längden på en uppsats säger däremot inte i sig mycket om dess kvalitet. Det viktigaste är snarare tydliga och preciserade frågeställningar, pregnanta formuleringar och avgränsningar. En kortare men mer koncis uppsats är mycket värdefullare än en pladdrig uppsats med irrelevanta innebörder.

Motsatsen är en kvalitativ undersökning där svaret uttrycks i ord. Det kan till exempel handla om intervjuer med en mindre grupp människor som fått öppna frågor. Omfattningen på en B- och C-uppsats skiljer sig åt.

avskaffad statlig inkomstskatt, utökat jobbskatteavdrag  Reviderad ANVISNINGAR FÖR B-UPPSATS Innehållsförteckning Allmänt Lärandemål Snäva därefter in intresseområdet för att handla om ett specifikt fall, t ex  4 Formella krav på B-uppsatser i statsvetenskap här i Växjö B-uppsatsen ska enkel, lättöverskådlig och snygg Kolla på riktigt bra exempel i tidigare uppsatser! B-uppsats i Historia VT 2015.

(10:34 min).