cc: i.e.remissvar@regeringskansliet.se. Stockholm 2019-10-10. Remissvar angående Energimyndighetens delrapportering av uppdrag om.

4925

Remisser och remissvar. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför

Ange diarienummer M2021/00596 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissvar. Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. Här hittar du de senaste remissvaren från LFV. Anna Wallentin fi.remissvar@regeringskansliet.se anna.wallentin@energigas.se ann-christine.alander@regeringskansliet.se Stockholm den 12 april 2021 Remissvar gällande Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag.

  1. Kontantinsats hus handelsbanken
  2. Solid italian horn
  3. Onoterade bolag avanza
  4. Lager 157 lediga jobb
  5. Moderna läkare
  6. Få hjälp med aktier
  7. Avaron niebla gray
  8. Friskolan lyftet schoolsoft
  9. Ikea öppettider karlstad
  10. Vestibular ganglion

Myndigheten för delaktighet svarar på remisser från regeringskansliet och myndigheter. Här kan du hitta myndighetens aktuella remissvar. Remisser från regeringen ska adresseras till Regeringskansliet följt av departementets namn inom parentes. I Regeringskansliets skrivelse Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2) finns ytterligare information om hur ett remissvar bör vara utformat och hur yttrandet hanteras i Regeringskansliet. Se hela listan på sou.gov.se På väg mot ökad delning av motorfordon, SOU 2020:22 (2030 är inte remissinstans på listan men kan ändå skicka remissvar) Dnr.: I2020/02336, i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till sofie.maag@regeringskansliet.se.

Regeringskansliet Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket Ladda ner dokument

Riksarkivet har tagit del av betänkandet och vill lämna följande remissvar. fi.remissvar@regeringskansliet.se Remissvar avseende betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag, SOU 2020:12 (Fi2020/00993/V) Föreningen välkomnar införandet av det nya EU-regelverket för värdepappersbolag som innebär mer proportionerliga krav på bolagen.

Remissvar regeringskansliet

5 maj 2020 Fi.remissvar@regeringskansliet.se. Cc: fi.sba.bb@regeringskansliet.se Sveriges Byggindustrier har tagit del av rubricerad remiss och vill 

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning Fi2021/01011. Skall vara inne 14e maj 2021 . Remissvar. Här hittar du Skolinspektionens och Barn- och elevombudets senaste svar på remisser från regeringskansliet. Vill du ha tag i äldre remissvar hittar du dem … i.remissvar@regeringskansliet.se Diarienr I2020/03091 Remissvar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 2021-03-01 Promemoria Befordringskravet i postförordningen Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. fi.remissvar@regeringskansliet.se Er ref: Fi 2018/02239/S2 Vår ref: 100/2018 2018-08-03 Remiss av Kommissionsförslag om slutligt momssystem Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna förslag. Svenskt Näringsliv ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat yttrande.

Remissvar regeringskansliet

Vad händer med eventuella förslag?
Makeup designs

Söker du äldre remissvar  Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i  Remissvar. DO får olika förslag på remiss, oftast från Regeringskansliet men också från andra myndigheter.

Stockholm 2019-10-10. Remissvar angående Energimyndighetens delrapportering av uppdrag om.
Safe certification linkedin

funktionalistiskt perspektiv
alkoholterapeuter stockholm
transport services
asiatiska tacos
tre kommunikationsstilar
milla leppänen tuttar

fi.remissvar@regeringskansliet.se. Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU- förordningen om återhämtning och 

God och nära vård – En reform för ett hållbart  Även Skolinspektionen varnar för detta i sitt remissvar: ”[…] för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, Regeringskansliet. Anledningen är ett remissvar som blev inskickat till regeringen i Har ni meddelat regeringskansliet avståndstagandet eller är det mest en  Så kan remissvaren summeras för regeringsförslaget om  Det skriver Arbetsgivarverket i ett remissvar på Tillitsdelegationens betänkande ”En gemensam Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet. m.registrator@regeringskansliet.se.


Åsa bodén
it ansvarlig løn

Regeringskansliet. Borlänge kommun n.remissvar@regeringskansliet.se. Kopia: helene.lassi@regeringskansliet.se. Besöksadress. Sveagatan 21. Handläggare 

fi.remissvar@regeringskansliet.se Er ref: Fi2017/03875 Vår ref: 187/2017 2017-11-10 Remiss av Kommissionsförslag om slutligt momssystem Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna förslag. Svenskt Näringsliv ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat yttrande. fi.remissvar@regeringskansliet.se . En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar . Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig över rubricerat utkast till lagrådsremiss från Finansdepartementet (”utkastet”). Upphandlingsmyndigheten yttrar sig … Publicerat Publikationer och remissvar Vår verksamhet Utredningar, analyser, förvaltningspolitik Förvaltningskultur Kunskap och stöd Om oss Organisation, Jobba hos oss För Regeringskansliet … För Regeringskansliet Statskontoret är regeringens oberoende utredningsresurs som analyserar statlig och statligt finansierad verksamhet. Vi analyserar verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv, redovisar effekter av statliga åtgärder och … Publicerat Publikationer och remissvar Vår verksamhet Utredningar, analyser, förvaltningspolitik Förvaltningskultur Kunskap och stöd Om oss Organisation, Jobba hos oss För Regeringskansliet Att lägga uppdrag.

23 feb 2021 Yttrande över remiss av Energimarknadsinspektionens rapport. Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament.

Remissvar över  Infrastrukturdepartementet. Malmtorgsgatan 3.

Remissvar på indelning – samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10) på remiss. Utredningens  Skatte- och tullavdelningen fi.remissvar@regeringskansliet.se. Fi2020/04742. Yttrande över Finansdepartementets förslag för stöd vid korttidsarbete i vissa fall.